Такмичења из географијe VII и VIII р.

ОБАВЕШТЕЊА О ТАКМИЧЕЊИМА 2017. године

ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА VII и VIII РАЗРЕД

Календар такмичења

Општинско такмичење 12. 03. 2017. у 1000 часова

Окружно/градско/међуокружно такмичење 26. 03. 2017. у 1000 часова

Републичко такмичење 7. 05. 2017. у 1000 часова

Место такмичења

Републичко такмичење ће се одржати у ОШ Вук Караџићу Шапцу

Области за општинско такмичење

Седми разред: Азија и Африка градиво из седмог разреда

Осми разред: све до привреде Србије градиво из осмог разреда

Напомена: Обновити географску ширину и дужину и апсолутну и релативну

надморску висину

Области за Окружно/градско/међуокружно такмичење

Седми разред: поред области за општинско такмичење, узети у обзир Северну

Америку и САД (до Канаде).

Осми разред: поред области за општинско такмичење, узети у обзир и лекције о

привреди Србије све до тешке и лаке индустрије.

Извор:Српско географско друштво такмичења из географије за VII и VIII

Објављено под Географија 5-8 разред | Оставите коментар

СВЕТСКА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА

    Након Пекинга 2016. Београд је од 2-8.августа 2017.  домаћин Светске географске олимпијаде.Организатор овог престижног такмичења из географије је Центар за таленте Београд 2. Географи Србије дружиће се и такмичити са географима из 50-так држава света. 001

Објављено под Географија 5-8 разред | Оставите коментар

Kaлендар такмичења у школској 2014-2015. (основна школа)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Српско географско друштво организују:
Такмичење у познавању опште и националне географије: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Српско географско друштво
Такмичење у познавању опште и националне географије општински 22.3.2015.
окружни 19.4.2015.
републички 24.5.2015.
општински 22.3.2015.
окружни 19.4.2015.
републички 24.5.2015.

Објављено под Географија 5-8 разред | Оставите коментар

Календар такмичења из географије у 2014-2015.год.(основна школа)

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Српско географско друштво

Такмичење у познавању опште и националне географије општински 22.3.2015.
окружни 19.4.2015.
републички 24.5.2015.
Објављено под Географија 5-8 разред | Оставите коментар

Још нешто са стандардима

Предмет:Г Е О Г Р А Ф И Ј А

Област: ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА

ГЕ 3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање

Тип задатка:  4 / вишеструки   Очекивани ниво постигнућа:3

Текст задатка и упутство за рад:Заокружи слово испред  тачнoг одговора.Биљна формација жарког топлотног појаса је:

а) тајга

б) прашума

в) тундра

г) макија

Решење:

Време потребно ученику да уради задатак: 1 минут

ЗАДАТАК  са стандардом

У левој колони наведене су географске одлике које се односе на Уједињено Краљевство Велику Британију и Северну Ирску и на Француску.
Твој задатак је да их разврсташ по државама, уписивањем одговарајућих слова на линије.

а) Најдужа река у држави је Лоара.                           1.  УК (В.Британија и С.Ирска)
б) У њој живе Лапонци и Копти                       ______________
в) Шкотска је северни део државе.
г) Прекривају је пространи селваси
д) Средишњи део државе назива се “црна земља“.             2.   Француска
ђ) Има средоземну и атлантску климу.                       _________________

Објављено под Географија 5-8 разред | Оставите коментар

Европа

Провери познавање карте Европе. Овде нису дате само државе, већ и поједина острва….Погледај, увери се!!!

http://flashgamesspot.com/sr/play/europe-geo-quest-can-you-locate-the-countries-in/flash-game/

Објављено под Игрице -географија | Оставите коментар

Играј се и научи

http://flashgamesspot.com/sr/play-free-online/geography-flash-games/

 

 

 

Објављено под Игрице -географија | Оставите коментар